Oferta dla biznesu

Dołącz do programu Ambasadorów Jawności!

Sieć Obywatelska Watchdog Polska zaprasza kancelarie prawne, które chcą wesprzeć ideę państwa otwartego, odpowiedzialnego i przyjaznego obywatelom do udziału w Programie Ambasadorzy Jawności.

jawność sprzyja przedsiębiorcom

Prawo dostępu do informacji i transparentność, to niezaprzeczalne fundamenty zdrowej demokracji oraz praw człowieka, które wymagają ochrony i promocji. Bez nich władza miałaby monopol na wiedzę, a obywatele i obywatelki byliby jedynie biernymi odbiorcami jej działań.

Program Ambasadorzy Jawności jest odpowiedzią na obserwowaną przez nas, rosnącą potrzebę stworzenia szerokiego środowiska gotowego nie tylko do stania na straży jawności, ale też podejmowania działań promujących idee z nią związane. Wzrasta znaczenie społecznej odpowiedzialności biznesu, który coraz częściej angażuje się we wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Coraz liczniejsze są też ruchy działające na rzecz transparentności władzy, a obywatele świadomiej korzystają ze swoich praw. Jednocześnie jednak istnieje wiele obszarów działania władz i instytucji publicznych, które pozostają owiane tajemnicą.

Do programu Ambasadorzy Jawności zapraszamy kancelarie prawne, które:

 • Cenią takie wartości jak: przejrzystość, odpowiedzialność i etyczne działanie oraz chcą je wesprzeć i promować;
 • Podpiszą Deklarację przejrzystości i będą jej przestrzegać.
 • Zobowiążą się do spełnienia określonych warunków współpracy, obejmujących wsparcie prawne działań Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska.

Warunki współpracy

 • Kancelaria przystępująca do Programu zobowiązuje się do podpisania i przestrzegania Deklaracji przejrzystości, w tym do promowania idei jawności oraz wsparcia prawnego działań Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska w ramach indywidualnie wypracowanej formuły* (m.in. poprzez: reprezentowanie przed sądami administracyjnymi, pomoc w przygotowywaniu pism procesowych i skarg kasacyjnych w sprawach administracyjnych i/lub karnych, udzielanie konsultacji prawniczkom i prawnikom Sieci, prezentowanie idei Programu w mediach);
 • Sieć Obywatelska Watchdog Polska zapewnia Kancelariom przystępującym do Programu udział w organizowanych przez siebie wydarzeniach związanych z tematyką jawności (w zależności od potrzeb i możliwości – jako ekspertów/prelegentów lub uczestników) oraz zamieszczenie informacji na temat Kancelarii Prawnej na stronach: ambasadorzy.siecobywatelska.pl (w zakładce „Są z nami” oraz na mapie Wspierających jawność w zakładce „Ambasadorzy”) i siecobywatelska.pl (w zakładce „Działania” - Program Ambasadorzy Jawności).
 • Kadencja w Programie trwa rok. Po tym okresie istnieje możliwość jej przedłużenia na ustalonych wcześniej warunkach.
 • Możliwe jest wsparcie finansowe Programu, jednak nie jest ono warunkiem przystąpienia do Programu. Samo wsparcie finansowe Programu nie jest jednoznaczne z uzyskaniem tytułu Ambasadora Jawności, konieczne jest spełnienie wszystkich pozostałych warunków (w szczególności podpisanie Deklaracji przejrzystości oraz wsparcie prawne działań Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska). Kancelarie oferujące wsparcie finansowe, które podpiszą Deklarację przejrzystości zostaną wymienione na stronie jako Fundatorzy Programu, a środki w ten sposób pozyskanie wydatkowane zostaną na rozwój Programu i działania z nim związane.

*Szczegółowe warunki współpracy ustalane są indywidualnie z kancelarią przystępującą do Programu.

Co oferujemy:

 • Nadanie tytułu Ambasadora Jawności;
 • Umieszczenie logotypu i informacji o Kancelarii na stronach dedykowanych Programowi;
 • Zaproszenie na doroczny Toast za Jawność – wydarzenie gromadzące osoby, dla których przejrzystość jest ważna;
 • Szkolenie z zakresu dostępu do informacji publicznej z praktykami, spotkanie w gronie praktyków i ekspertów z zakresu prawa do informacji oraz praw człowieka – w zależności od potrzeb Kancelarii;

oraz przekazanie Kancelarii Pakietu Ambasadorskiego obejmującego:

 • komplet przypinek do marynarki dla prawniczek i prawników reprezentujących Program;
 • logotyp Programu;
 • certyfikat: Deklaracja przejrzystości;
 • banner Programu do zamieszczenia na stronie internetowej Kancelarii;
 • broszurę Dostęp do informacji publicznej w wersji papierowej i elektronicznej;

Aby przystąpić do Programu należy wypełnić Formularz zgłoszeniowy, który następnie podlega weryfikacji, polegającej na sprawdzeniu informacji

na temat Kancelarii na jej stronie internetowej, w prasie branżowej oraz rankingach branżowych. Szczególne znaczenie ma dla nas:
 • Czy Kancelaria współpracuje z organizacjami pozarządowymi bądź działa pro bono;
 • Czy Kancelaria prowadzi działania z zakresu CSR;
 • Czy Kancelaria wyznaje wartości zbieżne z naszymi;

Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia następuje omówienie warunków współpracy w zakresie wsparcia prawnego działań Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska, podpisanie Deklaracji przejrzystości i umowy o współpracy oraz realizacja uzgodnionych działań w zakresie Programu Ambasadorzy Jawności.

Kancelarie prawne zainteresowane przystąpieniem do Programu Ambasadorów Jawności prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 22 844 73 55 lub mailowy z koordynatorką Programu Joanną Gucman-Muż (joanna.gucman@siecobywatelska.pl).

*

Sieć Obywatelska Watchdog Polska to niezależna, apolityczna i niedochodowa organizacja pożytku publicznego. Jesteśmy największą i najstarszą organizacją pozarządową działającą na rzecz transparentności oraz jawności życia publicznego w Polsce.

 • Stoimy na straży prawa do informacji. Postrzegamy je nie tylko jako warunek dobrego państwa, ale przede wszystkim jako jedno z praw człowieka, które chroni ludzką godność, daje wolność wyrażania opinii i bezpieczeństwo przed nadużyciami władzy;
 • Prowadzimy program kompleksowej pomocy prawnej;
 • Edukujemy;
 • Podejmujemy działania legislacyjne i rzecznictwo skupiające się na otwartości i przejrzystości instytucji publicznych.
Więcej informacji o naszych działaniach na stronie siecobywatelska.pl

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2, Warszawa
biuro@siecobywatelska.pl
+48 22 844 73 55